Дасгалын төхөөрөмж
Хэвлийн булчинг хөгжүүлэх дасгалын төхөөрөмж
Цээж ба мөрний тэлэлт
Гантил
Балансын баригч
Цээжний булчингийн төхөөрөмж
Бугуй гарын шууны төхөөрөмж
Гарын төхөөрөмж
Био энерги бөмбөлөг
Галбиржуулагч цагираг
Гуяны дотор тал чангалагч
Гар дээр суниах төхөөрөмж
Түрнүүк
Дасгалын сандал
Багц төхөөрөмжүүд
Хүндийн төхөөрөмж
Хөлний цэгэн массаж
Педометр, цаг хэмжигч
Симулятор, дагалдах хэрэгслийн сэлбэг
Бусад төхөөрөмжүүд
Гимнастик цагираг
Тэнцвэрт үсрэлтийн цагираг
Үсрэлтийн төхөөрөмж
Хүзүүний булчингийн төхөөрөмж
Булчин суллагч хэрэгсэл
Массажны хэрэгслүүд
Жин
Аэробик төхөөрөмжүүд