Нийт 10,022 бараа, 1/168 хуудас
KK мод
13,000 ₮
Загвар
15,600 ₮ 51,100₮