tshop.mn худалдаа үйлчилгээний сайт нь хэрэгчлэгчдийнхээ хүсэлт шаардлагаар дотоод системдээ засвар хийж байгаатай холбогдуулан 2021оны 02 сарын 06-25ныг хүртэл түр зогсолт хийж байгааг мэдэгдэж байна. Эрхэм үйлчлүүлэгч та Tshop.mn-ны FACEBOOK чатаар холбогдон өөрийн сонирхосон мэдээ мэдээллээ авах боломжтой.

Манайх хөл хорионы хугацаанд оффис үйлчилгээ үзүүлэхгүй мөн бараа бүтээгдэхүүнийг хорио дуустал олгохгүй болохыг анхааруулж байна.

Дүүрэн жаргалтай түвшин амгалан, Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.